Pravidla

Sjoelen se hraje se 30-ti puky (disky) na 2 m dlouhé a 40 cm široké hrací desce. Na konci hrací desky jsou 4 sloty (branky), které jsou označeny bodovým ohodnocením (1, 2, 3 a 4 body). Do těchto slotů se hráč snaží poslat po desce co nejvíce puků.

Každá hra má 3 kola. Po každém odehraném kole si hráč vezme zpět puky, které nejsou celým obvodem umístěny ve slotech a hraje s nimi znovu. Body se sčítají až po třetím kole. Body hráč získává podle hodnoty, která je vyznačena na dané brance.

Pokud hráč rozmístí puky rovnoměrně do všech branek, získá dvojnásobek jejich hodnoty. Např. Má-li hráč po 3. kole v každé brance jeden puk, získává 20 bodů = (1+2+3+4) x 2. Pokud má v každé brance 2 puky, získává 40 bodů atd. Zbývající puky se počítají za bodovou hodnotu označenou nad příslušnou brankou. Maximální celkové skóre je tedy 148 bodů (7 x 20 bodů + 2 x 4 body).

Pokud disk vjede do slotu a odrazí se z něj zpátky, pak zůstává tam, kde skončil a je dále součástí hry. Pokud disk vyskočí z hrací desky, použije se až v následujícím kole. Na disky v hracím poli i slotech můžete sahat až na konci každého kola, kdy se (podle nepsaného pravidla) řadí do sloupců (po 4 a 3 discích).

Pokud naplníte během některého kola jeden ze slotů disky, není možné si uvolnit místo jejich sesbíráním (vždy až na konci 1. a 2. kola). Hráč by se měl snažit trefovat do všech slotů a umísťovat disky rovnoměrně.

Pokud disk přeskočí do slotu se shora (neprojde brankou), pak se z hrací desky ihned odstraní a použije se až v následujícím kole. Pokud se disk odrazí zpět před odhodovou lištu, vyřazuje se pro dané kolo ze hry a použije se až v kole následujícím. Jedná-li se o třetí kolo, s diskem se již dále nehraje.