ALEJE 2008
7. Mezinárodní žonglérsko-divadelní dílna /Česká republika/ 24. 8. – 28. 8. 2008

14. Česko-německé setkání žonglérů a kejklířů ve Waldmünchenu 28. – 31. 8. 2008

 

hlavním lektorem byl argentinský žonglér

  Marco Paoletti