Tréninková trať v Oboře Hvězda

  1. Ve Hvězdě je vyznačena trať dlouhá 2715m, žlutými značkami na stromech. Začátek je za bránou do obory ze směru od Vypichu vlevo podél zdi. Start je u stromu s číslem "0", běhá se po směru hodinových ručiček, vyznačeno je 30km.

  2. Na rovině mezi bránou od Vypichu a letohrádkem Hvězda je vyznačen přesně 1km (na levé cestě). Začátek je 20m před čtyřnožkou (vyznačen na stromě), u další čtyřnožky je 500m, 1km je 20m za další čtyřnožkou (betonové sloupky jsou od sebe vzdáleny 24m).

 

Tréninková trať Praha - Řepy

50°4'24.658"N, 14°19'6.189"E

Blízko bydliště jsem si vyměřil přesný kilometrový okruh po měkkých cestách, téměř po rovině kolem bikrosové dráhy. Potkat mě tam můžete nejčastěji po ránu, kde to mám jako rozcvičku na ranní probuzení :)

kliknutím zobrazíte větší mapu

 

 

 

 

Tréninková trať ve Stromovce

viz. také podrobný plán délky cest

 

Ve Stromovce jsou namalovány na dvoukilometrovém okruhu různé značky. V následujícím popisu se pokusím vysvětlit jak je zde možno běhat. Původně zde byly vyznačeny kilometry na okruhu, který má 1966m, proto každé dva kilometry na stromech jsou o 34m dál. Některým běžcům nevyhovuje u  tohoto okruhu, že  v jednom místě (C) vede po úzkém chodníku kolem plotu, kde s v zimě ve sněhu běhat nedá a v létě zde zase často běžec narazí na nepříjemné psy. Pokud se běží po hlavní cestě (D), tak je zase tato trať o dalších 30m kratší. Proto jsem zde vyznačil některé další značky, aby si každý vybral trať, která mu bude vyhovovat. Takže možné trasy jsou:

  1. Klasická trať - na okruhu 1966m - start na "0" , na 1.km do zatáčky těsně kolem stromu (A), na 1.5km na chodník kolem plotu (C). Všechny žlutě vyznačeny kilometry na stromech jsou pro tuto trať. Na prvním kilometru na asfaltu jsou namalovány značky po 100m, 500m je na stromu označeno křížkem.

  2. Trať která vede po hlavní cestě (vynechává chodník kolem plotu), je stejně dlouhá 1966m, na 1.km se běží po (B) ne ke stromu, ale rovně po levé straně cesty (je zde na zemi namalován 1.km). Dále ještě asi 15m rovně, na zemi je namalovaná zatáčka s hvězdičkou uvnitř, kolem ní se zahne doprava a pokračuje se dál po trase. (Jednoduše řečeno v této zatáčce se udělá větší oblouk, kterým se zde prodlouží trať o 30m, které v dalším úseku budou oproti první trati chybět). Takže na 1.5km se běží rovně po hlavní cestě (D). Na této trati sudé kilometry (2, 4, 6, ...)  souhlasí s předchozí tratí, ale pozor na liché kilometry, kde došlo obloukem na (B) k posunu o 30m, takže 3.km je na úrovni stromu se značkou 1.km, 5.km u stromu se značkou 3.km ... a .t.d. (t.j. u lichých km odečíst 2km). Puntičkáři si budou mačkat stopky až 4m za stromem  (protože rozdíl mezi tratěma je 30m, ale do dvou km chybí 34m).

  3. Trať dlouhá přesně 2km. Běží se po (B) a kolem ohrady (C). Výhodou je, že není potřeba sledovat jednotlivá čísla na stromech. V každém kole platí:  "0"=start, "X"= 500m, "1" vlevo na (B)=1.km, "X"=1.5km, "0"=2km  a  t.d. další kola.

Pro úplnost ještě jedna mini trať. Je zvykem rovinky 100m běhat na cílové rovince kde je vyznačeno posledních 100m před dvojkou. Začátek je vyznačen krátkou čárou u levé strany na asfaltu (za  žlutou svislou čárou na tenkém stromě), cíl je na značce "2.km".

stromovka.GIF (5256 bytes)